O adaptogenech

Rozchodnice růžová: posilující bylina pro tělo i mysl

Rozchodnice růžová (Rhodiola Rosea) nazývaná také „zlatý kořen“, „arktický kořen“ nebo „růžový kořen“ je královnou mezi známými adaptogeny. Dokáže přežít v tvrdých nehostinných podmínkách, rostlina tak prokazuje nevídanou sílu, výdrž a vytrvalost ve své samotné podstatě bytí. Rozchodnice je hojně využívaná v tradiční čínské a severské medicíně. První zaznamenaná zmínka o léčivých účincích byliny je uvedena v lékopisu léčivých rostlin De materia medica napsaném mezi lety 50 a 70 n. l. římským lékařem a chirurgem Pedaniem Dioscoridem.

Rozchodnice je nejvíce prozkoumaná adaptogenní rostlina, u které probíhá intenzivní vědecký výzkum od druhé poloviny 20. století. Rozchodnice byla v Rusku už v roce 1969 přijata v medicíně k léčbě únavy, somatických a infekčních onemocnění, fyzických a neurologických stavů, na posílení paměti, zvýšení pozornosti a produktivity.

Bylina pochází z pohoří Altaj. Roste hlavně v arktických a subtropických oblastech. Vystupuje až do výšky 2 400 m. n. m. Nalézt jí můžeme v Japonsku, Koreji, Mongolsku, Kazachstánu, Rusku, Číně. V Evropě se rostlina objevuje ve vyšších polohách Pyrenejí, Alp a Karpat. V Česku roste velmi vzácně v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. Také proto je u nás zařazena mezi chráněné rostliny a není možné ji sbírat.

Daří se jí na slunných suchých místech, sutích na skalnatých loukách a svazích, březích řek. Dobře snáší nízké teploty a mrazy. Dá se pohodlně pěstovat na zahrádce, pokud ji připravíte dobré podmínky.

Rozchodnice je dvoudomá trvalka dorůstající až půl metru (běžně 10 až 35 cm). Nadzemní části rostliny každoročně odumírají. Přes zimu pod zemí přežívá ztluštělý, větvený oddenek, na jehož hlavě přezimují zelené nebo načervenalé pupeny. Oddenek je šedožlutý na řez narůžovělý s vůní po růžích. Z pupenů na oddenku vyrůstají výhonky s přisedlými. střídavými, plochými až trojhrannými ztluštělými listy, které jsou na koncích zostřené s několika zoubky. Květ se u rostliny objevuje obvykle ve třetím nebo čtvrtém roce života. Samčí květy jsou žlutozelené až žluté. Samičí květy mají pestíky a žlázky s nektarem. Rozchodnice kvete v květnu a červnu, semena dozrávají v srpnu až v září.

Biologicky aktivní látky v Rozchodnici růžové

Účinné látky se u Rozchodnice získávají z kořene. Zkoumáním kořene Rozchodnice růžové bylo objeveno 140 různých složek, které můžeme rozdělit do šesti skupin fytochemikálií. Nejdůležitější součásti rostliny, které mají zásadní terapeutickou aktivitu jsou salidrosidy, rosaviny, tyrosol. 

Skupina aktivních látek

 • fenylpropanoidy
 • deriváty fenyletanolů
 • flavanoidy
 • deriváty monoterpenů
 • triterpeny
 • fenolové kyseliny

Aktivní látky

 • rosavin, rosin, rosarin (společně známe jako rosaviny)
 • salidrosid (rhodiolosid), tyrosil
 • rhodiolin, rhodionidin, rhodionin, rhodiosin, rhodalidin, tricin
 • rosiridol, rosiridin, rhodiolosidy A-E
 • daucosterol, beta-sitosterol
 • kyselina chlorogenová, kyselina hydroxyskořicová, kyselina gallová

Schválené zdravotní účinky dle EU

 • Srdce a cévní systém - okysličení
 • Kognitivní a duševní výkonnost
 • Krevní oběh
 • Normální trávení
 • Fyzický výkon a kondice
 • Antioxidant
adaptogenní kapsle

Únava a výkonost

Nejvýznamnějším důkazem působení Rozchodnice růžové je její vliv na celkovou únavu a pokles pracovní výkonnosti v důsledku fyzického nebo intelektuálního vypětí, duševní a fyzické únavy, poruchy spánku, nechuti k jídlu, podrážděnosti, hypertenze, bolesti hlavy a dalších. Extrakt z kořene funguje jako adaptogen, který se zaměřuje na zvýšení odolnosti těla vůči stresorům. Úžívání extraktu má na tělo normalizační efekt závislý na povaze stresoru, který může pocházet z prostředí nebo být emocionální povahy. Dvojí působení rostliny, kognitivní stimulace a emoční zklidnění, přináší výhody jak pro okamžitý kognitivní a paměťový výkon, tak pro dlouhodobé zachování mozkových funkcí. Tyto účinky podporuje několik klinických studií.

V jedné ze studií, zabývající se mentální výkonností a únavou, byla části skupiny mužů a žen ve věku 24 – 35 let pracující na nočních směnách po dobu 14 dní podávána dávka extraktu z Rozchodnice růžové a části placebo. Celková duševní výkonnost byla měřena výpočtem indexu únavy, který odrážel výsledky komplexních percepčních a kognitivních mozkových funkcí, jako je asociativní myšlení, kapacita pozornosti, rychlost zrakového a sluchového vnímání a krátkodobá paměť. Bylo prokázáno výrazné zvýšení odolnosti vůči únavě.

U lidí trpících symptomy chronického stresu vedla léčba Rozchodnicí růžovou po dobu čtyř týdnů k celkovému terapeutickému účinku s klinicky významným zlepšením symptomů stresu souvisejících se stresem v práci, společenském a rodinném životě. V této studii byly hodnoceny různé aspekty symptomů stresu a psychické pohody u 101 dospělých mužů a žen se symptomy chronického stresu, kteří dostávali extrakt z kořene dvakrát denně. Všechna výsledná měření prokázala významné, konzistentní a trvalé zlepšení symptomů stresu, únavy, kvality života, nálady, koncentrace, invalidity a celkového terapeutického účinku.

Rozchodnice růžová je známá svou schopností zvyšovat nespecifickou rezistenci a poskytovat neuroprotektivní účinky, díky její schopnosti ovlivňovat hladiny a aktivitu několika složek systému reakce na stres. Patří sem neurotransmitery monoaminů, jako je serotonin, katecholamin a opioidní peptidy, jako jsou β-endorfiny.

V malých a středních dávkách Rozchodnice stimuluje noradrenalinové, serotoninové, dopaminové a acetylcholinové receptory v centrálním nervovém systému. To také posiluje účinky těchto neurotransmiterů na mozek tím, že zvyšuje propustnost hematoencefalické bariéry pro prekurzory dopaminu a serotoninu.

Dále se ukázalo, že Rozchodnice stimuluje syntézu, transport a receptorovou aktivitu opioidních receptorů a peptidů, jako jsou β-endorfiny. Tyto látky tlumí intenzitu stresové reakce a brání náhlému uvolňování opioidních peptidů, které může narušit normální funkci mozku a vést k poškození srdce.

Rozchodnice také chrání mozek a srdce tím, že snižuje sekreci faktoru uvolňujícího kortikotropin při stresu, snižuje hladinu kortikosteronu a zvyšuje exprese genů, které reagují na stres, zejména v hippocampu a prefrontálním kortexu.

joga sunset

Úzkost a deprese

Zajímavé výsledky má Rozchodnice také při léčbě mírné až středně těžké deprese a celkové úzkosti. V tradiční medicíně jsou přípravky z Rozchodnice využity k zmírnění působení každodenních stresorů, včetně úzkosti, stresu, únavy a deprese. K zmírnění dochází tím, že brání fyziologické reakci na stres. Může mít také mírný účinek na úzkost a náladu.

Ve studii, která hodnotila účinný Rozchodnice při snižování symptomů generalizované úzkostné poruchy (GAD) bylo zařazeno deset účastníků (ve věku 34–55 let) s touto diagnózou, kteří dostávali denní dávku extraktu z Rozchodnice po dobu 10 týdnů. Výsledky ukázaly, že u jedinců léčených extraktem došlo k významnému zlepšení symptomů souvisejících s GAD.

Podobná studie prokázala, že účastníci trpící mírnou úzkostí reagovali na Rozchodnici pozitivně. Stres a úzkost v léčené skupině významně poklesly během 14 dnů. Míra celkové negativní nálady, hněvu, zmatenosti a deprese byla také významně snížena. Lidem trpících mírnou úzkostí bylina výrazně prospěla a prokázala i ochranný účinek proti depresi.

Mechanismem působení Rozchodnice je stimulace exprese a uvolňování neuropeptidu-Y, který řídí více než 50 genů zapojených do regulace chování, nálady a depresivních poruch. Neuropeptid-Y je spojován s určitými mediátory stresové reakce: regulace homeostázy osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny (HPA) a modulace signálních drah receptorů spřažených s G-proteinem. Dalším z mechanismů je působení jako inhibitoru MAO-A a MAO-B, s důkazy o antidepresivních a kognitivních vlastnostech této byliny. U depresivních potkanů by extrakt z R. rosea mohl zlepšit hladiny serotoninu a vyvolat proliferaci nervových kmenových buněk v hipokampu, aby se vrátila na normální úroveň, a tím opravit poškozené neurony hipokampu.

Působení na fyzickou sílu a výdrž

Rozchodnice růžová má neoddiskutovatelné posilující účinky pro fyzickou výdrž a odolnost vůči fyzickému stresu. Profesionální sportovci používají Rozchodnice jako bezpečný nesteroidní doplněk stravy pro zvýšení vytrvalosti a pomoc při rychlé regeneraci svalů. Řada vědeckých studií zahrnujících sportovce i nesportovce vystavené maximální fyzické zátěži prokázala, že Rozchodnice zvyšuje fyzickou kapacitu a dramaticky zkracuje dobu regenerace.

V jedné ze studií byly zkoumány účinky krátkodobého užívání extraktu Rozchodnice růžové na krevní laktát, katecholaminy a výkonnost při opakovaných cvičeních na benchpressu. Během testu bylo 10 trénovaným mužům podáváno buď 1500 mg/den extraktu R. nebo placebem po dobu 3 dnů. Další dávku podali testovaným 30 minut před výkonem. Zjištění ukázala, že krátkodobé podání Rozchodnice zvýšila průměrnou rychlost benchpressu. Užití extraktu tedy zvýšit výkon explozivního odporového tréninku.

V jiné studii zkoumající účinky dávky Rozchodnice růžové na výkonnost při vytrvalostním cvičení byly hodnoceny aspekty vnímané námahy, nálada a kognitivní funkce. Testu se zúčastnilo 18 lidí, kteří dostali buď extrakt z Rozchodnice nebo sacharidové placebo 1 hodinu před testováním. Zátěžové testování se skládalo ze standardizovaného 10 minutového zahřátí, po kterém následovala 10 km časovka na cyklistickém ergometru. Byla měřena vnímaná námaha, koncentrace laktátu v krvi, slinný kortizol a slinná α-amyláza.  Před zahřátím a po testu byly vyplněny dotazník Profile of Mood States a Stroop Color Test. Výsledky studie ukázaly, že po požití Rozchodnice se snižuje odezvu srdeční frekvence na submaximální cvičení a zlepšuje výkonnost při vytrvalostním cvičení snížením vnímání námahy. Vyšší koncentrace slinné α-amylázy ve skupině léčené extrakte z Rozchodnice naznačuje zvýšenou aktivaci reakce sympatického nervového systému na stres.

Nakonec ještě jedna studie, která zkoumala akutní a dlouhodobé účinky Rozchodnice na výkon při cvičení. V této studii byla zkoumána vytrvalostní kapacita a svalová síla, rychlost pohybu končetin, reakční doba a setrvalá pozornost. U části o akutních účincích byly extrakt Rozchodnice nebo placebo podávány po dobu dvou dnů, zatímco u dlouhodobých účinků byly vyhodnoceny stejné výsledky po  čtyř týdnech. Výsledky ukázaly, že tři ze šesti parametrů vytrvalostní kapacity (doba do vyčerpání, příjem O2 a výdej CO2) se významně zlepšily ve skupině, která užívala Rozchodnici. Autoři studie dospěli k závěru, že příjem Rozchodnice může v krátkém období zlepšit vytrvalostní kapacitu.

posilování

Kardioprotektivní účinky

Mnoho výzkumů potvrdilo, že dokáže chránit srdce před poškozením způsobeným stresem. Účinky zahrnují snížení hladin katecholaminů v srdci a nadledvinách, snížení hladiny cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP) a aktivaci mu-opiátových receptorů ve srdečním svalu. Tyto mechanismy pomáhají chránit srdeční tkáň před nedostatkem kyslíku a snižovat systolický krevní tlak a srdeční frekvenci.

Výzkum ukázal, že Rozchodnice může mít pozitivní vliv na zdraví srdce a metabolismus lipidů. Oligomerní proanthokyanidiny obsažené v této rostlině byly testovány na potkanech, kde bylo prokázáno, že snižují postup aterosklerózy a zlepšují endoteliální dysfunkci. Dále bylo prokázáno, že Rozchodnice snižuje uvolňování prozánětlivých cytokinů a chemocytokinů, což může být užitečné pro pacienty s vyšším rizikem kardiovaskulárního onemocnění.Studie také ukázala, že extrakt z Rozchodnice může mít pozitivní vliv na sportovní výkon. Mužští sportovci byli po dobu 4 týdnů suplementováni extraktem z Rozchodnice a následně podroběni testu kardio-pulmonálního vyčerpání. Výsledky ukázaly, že suplementace snížila hladiny laktátu a parametry poškození kosterního svalstva po vyčerpávajícím cvičení. Navíc suplementace zřejmě zlepšila spotřebu mastných kyselin, což bylo naznačeno snížením hladin volných mastných kyselin v plazmě.

Další studie se zaměřila na účinky suplementace extraktem z Rozchodnice na rovnováhu oxidantů a antioxidantů u konkurenčních veslařů. Výsledky ukázaly, že suplementace zvýšila celkovou plazmatickou antioxidační kapacitu a snížila aktivitu superoxiddismutázy v erytrocytech bezprostředně po a 24 hodin po ergometrii. Tyto výsledky naznačují, že suplementace extraktem z Rozchodnice může být užitečná pro sportovce, kteří se snaží zlepšit svůj sportovní výkon a udržet si optimální rovnováhu oxidantů a antioxidantů v těle.

V jedné studii byly testovány účinky suplementace extraktem z Rozchodnice na krevní hladiny zánětlivého C-reaktivního proteinu (CRP) a kreatininkinázy (CK) u zdravých netrénovaných dobrovolníků. Studie zahrnovala 36 zdravých dospělých, kteří podstoupili vyčerpávající test fyzické zátěže. Zjištění ukázala, že Rozchodnice významně snížila hladiny CRP 5 hodin a 5 dní po testu (p < 0,05), zatímco hladiny CK byly mnohem nižší ve skupině léčené Rozchodnice 5 dní po testu a indikovaly pokles směrem k počátečním úrovním. Tento výsledek naznačuje, že použití extraktu z Rozchodnice může pomoci s regenerací svalů po cvičení a snížit riziko kardiologických poruch.

Působení na reprodukční systém

Dnes je již široce uznáváno, že stres hraje zásadní roli jako příčina mnoha chorob. I přesto je často ignorován jako překážka přirozeného početí, a to navzdory tomu, že stres může přerušit fungování hypotalamus–hypofyzárního systému, který řídí reprodukční systém. Toto může narušit spojení mezi mozkem a vaječníky a způsobit opožděnou nebo chybějící ovulaci a nepravidelnou nebo vynechanou menstruaci. Lepší zvládání stresu a spuštění relaxační reakce mohou pomoci zvrátit nebo vyléčit narušenou fyziologii, která způsobuje neplodnost.

V tradiční medicíně se uvádí, že podávání Rozchodnice novomanželům má za účel zvýšení plodnosti. V některých horských vesnicích Gruzínské republiky se dodnes párům před svatbou dává kytice kořenů, aby se zvýšila plodnost a zajistilo se narození zdravých dětí. I když jsou klinické studie podporující tyto účinky Rozchodnice stále velmi vzácné, zprávy naznačují, že extrakty Rozchodnice jsou schopny obnovit ovulaci u žen s amenoreou (ztráta menstruačního cyklu) a někteří lékaři zaznamenali případy žen, které se nepodařilo otěhotnět pomocí léků na plodnost, ale poté otěhotněly po užívání Rozchodnice.

Studie provedené na zvířatech ukazují, že Rozchodnice může mít pozitivní účinky na plodnost a sexuální funkce. U samic potkanů bylo prokázáno zlepšení dozrávání vajíček a u samců zvýšení svalové hmoty a posílení gonád. Léčba Rozchodnicí také zvyšuje počet rostoucích folikulů, objem oocytu, akumulaci RNA v cytoplazmě oocytu, proliferaci výstelky a žlázových buněk děložních rohů a připravuje děložní sliznici pro hnojení.

Podání extraktu Rozchodnice po dobu 4 týdnů mělo příznivé účinky na menstruaci u pohlavně dospělých myší samic. Délka menstruace se zvýšila, doba odpočinku mezi nimi se snížila a relativní počet estrálních dnů se zvýšil. Rozchodnice také zvýšila průměrnou hmotnost děložních rohů a vaječníků.

V nedávné studii, kterou provedli Kadioglu et al., byl zkoumán účinek extraktu z kořene Rozchodnice na stresem indukované poškození vaječníků, neplodnost a poruchy reprodukce u samic potkanů. Ukázalo se, že užívání extraktu Rozchodnice mělo příznivé účinky na léčbu stresem vyvolané reprodukční dysfunkce a významně zamezilo zvýšení oxidačních parametrů a hladin prozánětlivých cytokinů ve tkáni vaječníků.

Mnoho žen a mužů po celém světě trpí plodností a sexuální dysfunkcí. Tyto problémy mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou hormonální nerovnováhy, stres nebo špatné stravovací návyky. Mnoho lidí hledá alternativní řešení k tradiční medicíně, a to může být právě přírodní pomocník – Rozchodnice.

Závěr

Rhodiola rosea L. je rostlina s bohatou historií užívání v tradiční medicíně severských zemí, východní Evropy a Asie. Její úžasné vlastnosti zahrnují zvýšení fyzické i duševní výkonnosti, snížení únavy a deprese, zvýšení produktivity práce a poskytování antioxidantů a protizánětlivých účinků. V současné době se potvrzuje, že Rhodiola rosea je adaptogenní rostlina s pozitivními účinky na organismus, která dokáže zvýšit odolnost vůči fyzické i psychické zátěži a normalizovat jeho funkce. Stres je spojován se širokou škálou zdravotních problémů, od mírných fyziologických stavů až po závažné onemocnění, jako jsou úzkost, deprese, únava, syndrom vyhoření a kardiovaskulární a reprodukční dysfunkce. Rhodiola rosea má také dlouhou historii použití v medicíně a rozsáhlý předklinický a klinický výzkum potvrzuje její účinnost při řešení těchto stavů a poruch vyvolaných stresem. I když některé studie byly provedeny pouze na zvířatech, výsledky jsou velmi slibné a mohou pomoci mnoha lidem. Pokud hledáte přírodní způsob, jak zlepšit svou výkonnost a zvládat stres, Rhodiola rosea by mohla být tím pravým řešením pro vás.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozchodnice_růžová

https://www.manutea.cz/herbar-bylina-rozchodnice-ruzova

https://zahradnickakucharka.cz/rozchodnice-ruzova-elixir-psychickeho-zdravi-pro-nejen-pro-jarni-napor/

https://www.salviaparadise.cz/herbar-rostlin-rozchodnice-ruzova-rhodiola-rosea-c-736_796.html

https://www.herbalremediesadvice.org/rhodiola-rosea-benefits.html

https://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/index1.html

Ivanova Stojcheva E, Quintela JC. The Effectiveness of Rhodiola rosea L. Preparations in Alleviating Various Aspects of Life-Stress Symptoms and Stress-Induced Conditions-Encouraging Clinical Evidence. Molecules. 2022 Jun 17;27(12):3902. doi: 10.3390/molecules27123902. PMID: 35745023; PMCID: PMC9228580.

Yingqing Chen, Minli Tang, Shuo Yuan, Shuang Fu, Yifei Li, You Li, Qi Wang, Yuying Cao, Liping Liu, Qinggao Zhang, "Rhodiola rosea: A Therapeutic Candidate on Cardiovascular Diseases", Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2022, Article ID 1348795, 14 pages, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/1348795

JANČA, Jiří a Josef Antonín ZENTRICH. Herbář léčivých rostlin. Ilustroval Magdalena MARTÍNKOVÁ. Praha: Eminent, 1996. ISBN 80-85876-20-5.

Back to list

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *