O adaptogenech

Adaptogeny

Už nejstarší civilizace využívali různé části rostlin k léčbě a prevenci nemocí a k posílení těla i mysli. Příklady v užívání tohoto druhu léčiv se do moderní doby dochovali v tradiční čínské medicíně nebo indické ajurvédě. Z pohledu moderního lékařství se však jedná o obory alternativní nebo koplementární medicíny. Přesto jsou adaptogeny v dnešní době stále více vyhledávány a to díky absenci negativních vedlejších účinků.

Studie z posledních let naznačují, že adaptogeny mohou být v budoucnu využívány v boji proti virům nebo bakteriím. Hlavním účinkem adaptogenů, však stále zůstává boj proti stresu. V dnešní době je stres, který způsobují vnější i vnitřní faktory, velkým problémem pro organismus. Chronický stres může vyvolat mnohá onemocnění, mezi které se řadí diabetes mellitus, deprese, úzkosti, různé psychické poruchy a další. Pozitivně mohou adaptogeny působit na únavu a to jak psychickou tak i fyzickou nebo proti stárnutí.

Od 50. let 20 století, kdy byl poprvé požit termín adaptogen, se s jejich výzkumem významně pokročilo. Mnoho adaptogenů už prokázalo své účinky prospěšné pro lidský organismus. Mezi rostliny s adaptogenními účinky patří množství léčivých rostlin a hub například ty co používám ve svých směsích Rozchodnice růžová, Ashwagandha, Ginkgo biloba, Šalvěj lékařská, Lví hříva, Čaga sibiřská, ale i další jako Ženšen pravý, Aloe vera, Bazalka indická, Lesklokorka lesklá, Housenice čínská. Jiné adaptogenní rostliny na své odhalení teprve čekají.

S adaptogeny se můžete setkat v mnoha formách. Může se jednat o celé části rostlin a to v celku nebo namleté na prášek. Dále to jsou extrakty, které obsahují nejvyšší množství aktivní látky nebo také tonika a kapky. Moje adaptogenní kávy obsahují přírodní extrakty z hub a bylin, abych zaručil tu nejvyšší možnou účinnost.

Adaptogeny však nejsou celé rostliny, ale bioaktivní látky v nich obsažené. Můžeme je popsat jako přírodní sloučeniny, které obnovují funkce metabolismu a posilují odolnost k biologickým, fyzickým a emocionálním stresorům přicházejícím z našeho okolí. Obnovují hormony, imunitní systém i další signální molekuly, které v našem těle udržují optimální homeostázu. Výsledkem je aktivace obranných mechanismů pomáhajících předcházet nemocem. Adaptogenní byliny a látky v nich obsažené zmírňují negativní účinky stresu působením na více částí našeho organismu. Pomáhají naše tělo adaptovat na náhlou stresovou zátěž prostřednictvím centrálních nervových, lymfatických, endokrinních, imunitních, kardiovaskulárních a gastrointestinálních systémů.

Působení adaptogenů na lidský organismus

Moderní definice adaptogenů zní: „Adaptogeny jsou modifikátory stresové reakce, které nespecificky zvyšují odolnost organismu vůči různým stresorům, čímž podporují adaptaci a přežití.“ Jak už jsem psal výše adaptogeny jsou tedy látky přírodního charakteru, které adaptují organismus proti fyzikální, chemické nebo biologické zátěži. Jejich úkolem je, snížit nadměrný nárůst mediátorů stresu při vystavení stresu, při únavě, psychických problémech, stárnutí, zranění či nemoci. Adaptogeny mohou zvýšit energii, uklidnit nás, pomohou buňkám eliminovat toxické vedlejší produkty metabolických procesů a pomohou efektivně využívat kyslík.

Herbář a byliny

Rostlina musí splňovat 3 kritéria, aby patřila mezi adaptogeny:

1. Musí mít jen minimální nepříznivé působení na fyziologické funkce organismu.
2. Musí zvyšovat odolnost organismu proti nepříznivým vlivům nikoliv specifickým účinkem, ale prostřednictvím široké škály fyzikálních, chemických a biochemických faktorů.
3. Musí mít celkově normalizující účinek, zlepšující všechny stavy a nezhoršující žádný z nich.

Aby to nebylo úplně jednoduché, adaptogeny rozdělujeme do 3 skupin:

1. Primární adaptogeny – u těchto byly vědecky prokázány jejich účinky k posílení lidského těla vůči externím vlivům jako nespecifické regulátory. Primární adaptogeny působí hlavně na Hypothalamo-hypofyzární systém (HPA). Udržují a obnovují homeostázi, alostázi a podporují anabolické procesy. Primární adaptogeny posilují funkci každého systému, vylepšují funkci endocrinho systému což má za následek lepší využití kyslíku, cukrů, tuků, proteinu.
2. Sekundární adaptogeny – tyto adaptogeny neovlivňují HPA. Přesto ovlivňují imunitu, nervový a endokriní systém. Sekundární adaptogeny mají většinu vlastností shodných s primárními adaptogeny.
3. Adaptogen companions (adaptogenní společníci) – posilují efekt primárních a sekundárních adaptogenů.

Co je stres a jak se v našem těle projevuje

Stres má mnoho možných definicí. Jednoduše se dá popsat jako reakce našeho těla na změnu, nebezpečí nebo zátěž působící na náš organismus. Tyto podněty můžeme označit jako stresové signály. Mohou pocházet z vnějšího prostředí, ale i z našeho těla. Tělo se totiž snaží při zátěži dosáhnout znovu normálního stavu, chránit se a předejít potencionálnímu zranění.

Stres je, byl a vždy bude součástí našeho života. Před tisíci lety nám tyto signály pomohli přežít a bojovat s mnoha nebezpečími. To je také jedním z důvodů jak jsme se vyvinuly do dnešní doby. Účel stresu je tedy udržet nás naživu a zdravé.

V dnešní době většina z nás zažívá stres, který si vytváříme v naší mysli. Myslíme na novodobé hrozby (ztráta práce, hádka s partnerem, nedodržení termínu pracovního projektu, návštěva lékaře, či úřadu), naše těla však reagují na tuto hrozbu stejně, jako by reagovala před 4000 tisíci let, kdyby stála před rozzuřeným medvědem.

Během stresu se tělu zvýší rychlost dýchání, krevní tlak, cukr v krvi, tepová frekvence a mnoho dalšího. Tím se zvedá spotřeba hormonu kortizolu, který je produkován v nadledvinkách. Kortizol je významný hormon, který se účastní mnoha metabolických drah v našem těle, například metabolismus sacharidů, tuků, aminokyselin, v kardiovaskulárním systému zvyšuje proudění krve a tím její tlak, také spouští protizánětlivé systémy nebo ovlivňuje imunitní reakci. Během stresové situace se spotřeba kortizolu zvyšuje. Na tuto zvýšenou spotřebu reaguje podvěsek mozkový a vysílá adrenokortikotropní hormon (ATCH) do nadledvinek, aby zvýšil produkci kortizolu a uvedl tělo zpět do homeostázy.

Vysoká hladina kortizolů může způsobovat:
• zvýšení váhy
• poškozená kůže, špatné hojení
• akne
• ženské vousy

Nízká hladina kortizolu může způsobovat:

• stálou únavu
• závratě a zvracení
• ztráta váhy
• svalová slabost
• bolesti břicha

kortizol

Reakce adaptogenů na stres

A jak tohle všechno ovlivňují extrakty z adaptogenů? Extrakty z adaptogenů jsou chemicky komplexní fenoly nebo tetracyclické triterpenody neboli steroidy. Strukturou a tvarem se podobají katecholaminům, které spouštějí celý proces reakce nadledvinek při stresových situacích. Adaptogeny mohou vykazovat kombinovanou biologickou aktivitu a víceúčelové účinky na tvorbu proteinů a metabolickou regulaci organismu. Stimulují a uvolňují neuropeptid Y (NPY), protein tepelného šoku (Hsp72), který ovlivňuje hypotalamicko-hypofyzární-nadledvinovou osu (HPA), energetickou homeostázu, sekreci proteinu Hsp70, ochranu buněk proti škodlivým činitelům a vrozenou imunitu. To vede k adaptivním a ochranným účinkům prostřednictvím různých složek centrálních nervových, lymfatických, endokrinních, imunitních, kardiovaskulárních a gastrointestinálních systémů. Což se projeví normalizací, stresem zvýšenou hladinou kortizolu a dalších látek hromadících se v těle při stresu, jako jsou například zvýšené hodnoty oxidu dusnatého a stresem aktivované proteinkinázy (enzym, který vyrábí energii pro všechny činnosti těla z adenosintrifosfátu).

Další možností, kterou se adaptogeny pomáhají tělu přizpůsobit, je rozvoj odolnosti vůči budoucímu stresu nebo zvýšení funkce těla na vyšší úroveň výkonnosti. Nejnápadnější je posílení funkcí nadledvinek.

Hypotetický mechanismus působení adaptogenů na stresový systém u deprese

Funkce adaptogenů


Adaptivní stresová reakce a účinky adaptogenů

působení adaptogenů na nervovou soustavu

Předchozí odstavec popisující fungování adaptogenů v těle je složitější, než bych si představoval. Snažil jsem se vše popsat jednoduše, ale zároveň komplexně, aby bylo jasné, že Adaptogeny nejsou žádné kouzelné byliny, jak si mysleli naši dávní předci. Jedná se o komplexní organické látky s účinky na náš centrální nervový, lymfatický, endokrinní, imunitní, kardiovaskulární a gastrointestinální systém. Působí na funkci nadledvinek a sekreci hormonů. To se projeví snížením kortizolu a oxidu dusného, jejichž vysoké hladiny poškozují buňky v těle. Adaptogeny jsou podle mnoha studií významnými antioxidanty, dále mají antibakteriální a antivirové účinky. Mají příznivý vliv na fyzickou aktivitu a stárnutí.

Klinické studie se nejvíce zabývají možností působení adaptogenů na zpomalení nebo zastavení růstu nádorových buněk a protizánětlivým působením snížením oxidačního stresu. Další studie prokazují pozitivní vliv při léčbě diabetes melitus, kdy adaptogeny regulují tvorbu glukózy a zlepšují inzulinovou rezistenci. Do budoucna jsou tak adaptogeny nadějí pro léčbu nebo podporu při léčbě různých onemocnění.

Zdroje:

MEDOVÁ, Eliška. Adaptogeny. Pardubice, 2022. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Vedoucí práce Ing. Petra Moťková, Ph.D.

SELYE, Hans. Stress. Montreal: Acta, 1950, 1955.

PANOSSIAN, Alexander. Understanding adaptogenic activity: specificity of the pharmacological action of adaptogens and other phytochemicals. Annals of the New York Academy of Sciences, 2017, 1401.1: 49-64.

PANOSSIAN, Alexander; WIKMAN, Georg. Effects of adaptogens on the central nervous system and the molecular mechanisms associated with their stress—protective activity. Pharmaceuticals, 2010, 3.1: 188-224.

GROUP, Edward. Adaptogenic Herbs: What Are Adaptogens?. Global healing [online]. 2016 [cit. 2023-01-24]. Dostupné z: https://explore.globalhealing.com/what-are-adaptogens/

Jak se může projevovat nadbytek kortizolu. Le vie herbaly [online]. 2021 [cit. 2023-01-24]. Dostupné z: https://www.masks.cz/jak-se-muze-projevovat/priznaky-nadbytku-kortizolu/

Přispěvatelé WikiSkript, Kortizol [online], , c2016, Datum poslední revize 31. 10. 2016, 09:28 UTC, [citováno 24. 01. 2023] <https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Kortizol&oldid=360000>

Přispěvatelé WikiSkript, Stres (hygiena) [online], , c2022, Datum poslední revize 28. 02. 2022, 19:06 UTC, [citováno 24. 01. 2023] <https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Stres_(hygiena)&oldid=453589>

Přispěvatelé WikiSkript, Adrenokortikotropní hormon [online], , c2016, Datum poslední revize 31. 10. 2016, 09:10 UTC, [citováno 24. 01. 2023] https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Adrenokortikotropn%C3%AD_hormon&oldid=359971>

CHLÁDEK, Lukáš. Jak snížit kortizol?. Blendea [online]. 2022 [cit. 2023-01-24]. Dostupné z: https://www.blendea.cz/jak-snizit-kortizol/

The role of cortisol in the body. Healthdirect [online]. 2022 [cit. 2023-01-24]. Dostupné z: https://www.healthdirect.gov.au/the-role-of-cortisol-in-the-body

Cortisol hormone. Britanica [online]. 2022 [cit. 2023-01-24]. Dostupné z: https://www.britannica.com/science/cortisol

HEALTHJADE TEAM. Adaptogenic herbs. Healhtejade.com [online]. [cit. 2023-01-26]. Dostupné z: https://healthjade.com/adaptogenic-herbs/
Back to list

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *